Euroopan ja Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaiset ovat tuoreissa ohjeissaan korostaneet listayhtiöiden velvollisuutta kuvata koronaviruksen vaikutuksia liiketoimintaan.

Yrityksen odotetaan kuvaavan sekä toteutuneet vaikutukset että todennäköiset tulevat vaikutukset. Kykyä kuvata pandemian vaikutuksia mitataan jo parhaillaan alkamassa olevalla Q1-tuloskaudella.

Borenius (www.borenius.com) on ansiokkaasti analysoinut viranomaisten kannanottoja 15.4.2020 julkaisemassaan artikkelissa:
Preparing the Q1/2020 Release During the COVID-19 Breakout – What to Take Into Account?