Sosiaalisen media on vielä vähän hyödynnetty mahdollisuus sijoittajaviestinnässä ja onkin mielenkiintoista nähdä, miten tilanne kehittyy tulevaisuudessa. Miltä sijoittajaviestintä näyttää kahden tai vaikka viiden vuoden päästä?

Sijoittajaviestinnässä ei olla hyödynnetty sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia vielä läheskään täydellä potentiaalilla. Nyt onkin hyvä hetki katsoa kristallipalloon ja tarkastella, mitä erilaisia skenaarioita näemme ja mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Tästä tekstistä löydät neljä erilaista ennustusta tulevaisuuteen!

1. Sosiaalisen median merkitys korostuu entisestään

Sosiaalinen media on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaasti ja voidaan kuvitella, että tämä kehitys ei ainakaan hidastu. Tulevaisuudessa sijoittajat jopa olettavat, että kaikki löytyy somesta ja sijoittajaviestinnän sivuille löydetään lopulta vain somen kautta – tai jopa niin, että tietoa haetaan ensisijaisesti somesta.

2. Instagramin ja muiden kanavien merkitys nousee

Sijoittaminen on koko ajan enemmän myös nuoren yleisön tiedossa ja tämä luo tarpeen sille, että yritysten on oltava niissä kanavissa, joissa sijoittajat tavoitetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Twitterin lisäksi muun muassa Instagramin merkitys nousee sijoittajaviestinnän kanavana ja sinne tehdään jatkossa erillisiä yhtiön IR-tilejä. Myöhemmin varmasti myös muut uudet kanavat tullaan ymmärtämään myös potentiaalisina sijoittajaviestinnän kanavina.

3. Henkilöbrändi vahvistuu entisestään

Henkilöt kiinnostavat usein jopa yrityksiä enemmän ja on mahdollista, että tulevaisuudessa henkilöbrändit valtaavat yhä enemmän alaa ja luovat omia medioita, myös sijoittajaviestinnässä. Viestintä onkin hyvin henkilösidonnaista, vaikka se tulisi yhtiön tilin kautta ja voi olla, että tulevaisuudessa nähdään, että IR-asioita seurataan erityisesti yritysten omien sijoittajaviestinnän asiantuntijoiden tileiltä. Henkilöbrändien nousu ja kehitys voidaankin nähdä tulevaisuudessa varsin potentiaalisena skenaariona.

4. Somen käyttö romahtaa

Neljäntenä skenaariona – joskaan emme kovin todennäköisenä sellaisena – näemme, että sosiaalisen median käyttö romahtaa. Tähän voivat johtaa esimerkiksi valeuutisten lisääntyvä määrä, joka heikentää viestinnän ja viestien uskottavuutta, jonka seurauksena yleisöt katoavat näitä levittävistä kanavista. Toinen mahdollinen syy sosiaalisen median käytön romahtamiselle on se, että teknologiat kehittyvät vauhdilla ja on hyvin mahdollista, että aivan uudenlaiset teknologiat tulevat syrjäyttämään sosiaalisen median.

Kaiken kaikkiaan uskomme vahvasti siihen, että sosiaalisen median hyödyntäminen on vasta aivan alkutekijöissä. Lähitulevaisuudessa tullaan varmasti näkemään se, kuinka yritykset hyödyntävät entistä enemmän sosiaalista mediaa viestinnän kanavana. Se mitä sen jälkeen tapahtuu, liittyy ehkäpä johonkin näistä neljästä skenaariosta.