Tällä hetkellä sosiaalisen median hyödyntäminen suomalaisten pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnässä on sellaisessa tilanteessa, että kehitettävää on useimmilla yhtiöillä rutkasti.

Hiljalleen sijoittajaviestintäasioita on kuitenkin alettu nostaa myös sosiaaliseen mediaan, mikä on järkevää: sijoittajat ovat ihmisiä, jotka käyttävät sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median hyödyntäminen palvelee erityisesti piensijoittajia. Somen strateginen hyödyntäminen kuitenkin kaipaa vielä tekemistä ja suunnitelmallisuutta.

Arvioimme tekemässämme selvityksessä sosiaalisen median hyödyntämistä sijoittajaviestinnässä kolmella kriteerillä. Yksi kriteereistä oli aktiivisuus, jota käsittelemme tässä blogitekstissä. Kuinka usein yhtiö julkaisee sosiaalisen median kanavissa sijoittajaviestinnän asiaa? 

Sijoittajille on hyvä tarjota tietoa somessa useammin kuin kvartaaleittain

Aktiivisuuden tasossa oli paljon eroja yhtiöiden väliltä. Osa tviittasi sijoittajaviestinnän asiaa viikoittain, osalla taas aktivisuus rajoittui osavuosikatsauksen linkkaamiseen somekanaviin. Lisäksi oli muutamia yhtiöitä, jotka eivät tehneet edes sitä. Tästä voi päätellä, että osassa yhtiötä ei olla ollenkaan ymmärretty vielä sitä, mitä mahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa sijoittajaviestinnälle.

Monen yhtiön somekäyttäytymisestä heräsi se ajatus, että ajatellaan, että sijoittajille tarvitsee jakaa tietoa vain kvartaaleittain. Jatkuvasti ja tasaisesti ympäri vuoden tietoa jakoi vain harva yhtiö. Myös livetviittaaminen tulosjulkistuksista oli harvinaista herkkua, ja sitä olisi syytä tehdä enemmän. Myös sisällön avaaminen jäi usein ohueksi: linkattiin kyllä osavuosikatsaus tai muu raportti, mutta sitä ei avattu julkaisuissa niin paljoa, kuin olisi merkkimäärä sallinut.

Vain 10 % tarkastelemistamme yhtiöistä sai täyden kympin aktiivisuudesta

Tarkastelimme yhtiöiden kalenterivuoden 2019 somekäyttäytymistä sijoittajaviestinnän saralla. Arvosteluasteikkomme oli kouluarvosana 4-10. Aktiivisuutta arvostelimme siten, että jos yhtiö oli yleensä useamman kerran viikossa aktiivinen, sai se täyden 10 arvosanaksi. Jos vuoden 2019 aikana oli tullut ainoastaan yksi tai pari julkaisua, sai se arvosanan 5.

Aktiivisuudessa kaksi yhtiötä eli 10 % ylsi täyden kympin aktiivisuuteen. Tästä muut yhtiöt voivat ottaa mielestämme oppia – sijoittajaviestinnästä riittää kyllä kerrottavaa useamman kerran viikossa! Keskimäärin yhtiöt saivat aktiivisuudesta arvosanan 7,75, mutta hajontaa oli paljon yhtiöiden kesken. Yhtiöistä kolme sai arvosanaksi 6 tai huonomman.

Julkaisut hukkuvat sosiaalisen median uutisvirtaan helposti, joten ei voida olettaa, että sen kuukauden tai kvartaalin ainoan julkaisun näkevät kaikki seuraajat. Siksi jatkuva aktiivisuus on tärkeää. Aktiivinen somen hyödyntäminen vaatii aina suunnitelman.