Sijoittajasivuston analyysi

Sivustoanalyysi

Sijoittajaviestinnän sivusto on yksi tärkeimpiä sijoittajaviestinnän kanavia. Tarjoamme tukea sivuston sisällölliseen analysointiin ja kehittämiseen, jotta sijoittajat saisivat selkeässä muodossa vieläkin parempaa informaatiota päätöksentekonsa tueksi.

Kehityspolun hahmottamiseksi on tärkeää muodostaa kuva nykytilasta ja tärkeimmistä kehityskohteista. Analyysissä tarkastelemme myös sivustoa yleisesti sekä sen välittämiä viestejä.

Sijoittajasivuston analyysi yleisesti:

 • Informaatioarkkitehtuuri
 • Sivuston rakenne ja hierarkia
 • Navigaation selkeys
 • Sijoittajan polku sivustolla
 • Linkitykset
Sijoittajasivuston analyysin kaavio

Sijoittajasivuston viestinnällinen analyysi:

 • Ydinviestien näkyminen sivustolla
 • Sisältöjen relevanttius
 • Sisältöjen kieli
 • Sisältöjen monimuotoisuus
 • Call-to-actionit ja vuorovaikutuskanavat

Lopputuloksena saatte selkeät suuntaviivat sivuston kehitykseen. Luomme mielellämme myös sisältöjä sijoittajaviestinnän sivustollenne – lue niistä lisää sijoittajaviestinnän sisällöt -sivulta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja viedään sijoittajaviestinnän sivustonne uudelle tasolle!

Katso tiimin yhteystiedot

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.