Kalenterit käyttöön

Vuosikello, uutissuunnitelma ja sosiaalisen median kalenteri muodostavat sijoittajaviestinnän rungon. Tarjoamme osaamistamme näiden sparraukseen ja tekemiseen.

Sijoittajaviestinnän vuosikello

Tarkastelemme nykyisiä käytäntöjä ja tulevaisuuden tavoitteita ja toiveita sekä alan parhaita käytäntöjä. Näiden pohjalta saatte sijoittajaviestinnän vuosikellon jatkuvan sijoittajaviestinnän perustaksi.

Uutissuunnitelma

Uutissuunnitelma kytkee sijoittajalle relevantit uutisaiheet yrityksen strategiaan. Näin autatte sijoittajaa näkemään ison kuvan yhtiöstä, sen strategiasta ja tulevaisuudennäkymistä.

Tavoitteena on tuoda yhtiön vahvuudet esiin ja lisätä suuren yleisön, sijoittajien ja median kiinnostusta osaketta kohtaan.

Uutissuunnitelman yhteydessä käydään läpi:

 • Sijoittajaviestinnän nykyiset käytännöt
 • Sijoittajaviestinnän kanavat
 • Sijoittajaviestinnän uutisoinnin toiveet ja haasteet
 • Käytettävissä olevat resurssit, jotta suunnitelmasta tulee realistinen
 • Aktiivisuuden tavoitetaso

Sen jälkeen työstämme uutissuunnitelman vuodeksi:

 • Uutisteemoja sisältökuvauksineen asiakkaan käyttämiin kanaviin
 • Muistilista pörssiyhtiön vuodenkiertoon perustuvista uutisaiheista
 • Aiheiden jaksotus vuodeksi

Uutissuunnitelman hyödyt:

 • Toimii laajana uutisaiheiden ideapankkina
 • Olemassa olevien materiaalien monikanavainen hyödyntäminen
 • Konkreettinen suunnitelma uutisaiheiden hyödyntämiseen

Sijoittajaviestinnän somekalenteri

Somekalenterin avulla sosiaalisen median tekeminen pysyy aktiivisena ja suunnitelmallisena.

Sosiaalisen median suunnitelma määrittelee tavoitteet, kanavat ja aktiivisuuden määrän. Sen jälkeen päästään määrittämään kunkin kanavan julkaisukalenteri 12 kuukaudeksi. Kalenterissa otetaan huomioon kanavien ominaispiirteet.

Valmiita luonnoksia eri sisältötyypeistä

Saatte valmiita julkaisujen luonnoksia sekä kuva-aiheita, jotta kynnys aktiiviseen tekemiseen madaltuu. Somejulkaisujen luonnoksia on yhtä monta kuin on sisältötyyppejäkin.

Julkaisukalenteri määrittelee

 • Julkaisujen aiheet viikkotasolla
 • Kanavakohtaiset sisältöaiheet eli mitä sisältöjä tulee kuhunkin kanavaan
 • Esimerkkisisältöjä kustakin sisältötyypistä
 • Kuva-aiheet sosiaalisen median sisältöihin

Hyödyt teille:

 • Konkreettinen kalenteri, jonka jälkeen ei tarvitse muuta kuin luoda sisällöt kanaviin
 • Systemaattisuus sosiaalisen median tekemiseen
 • Jokaisen kanavan optimaalinen hyödyntäminen

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä! Laitetaan kalenterit kuntoon ja tehdään sijoittajaviestinnästänne suunnitelmallista ja systemaattista.

Katso tiimin yhteystiedot

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.