Sijoittajat toivovat avointa viestintää näkymistä sekä enemmän tietoa. Tietoa toivotaan myös monen kanavan kautta. Sijoittajasivujen odotetaan olevan aina ajan tasalla. Mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen etäyhteyksien päästä on myös tärkeää.

Pörssisäätiö ja Suomen sijoittaja-analyytikot julkistivat Parhaat sijoittajasivut -kilpailun tulokset toukokuun lopussa. Asiantuntijatuomaristo arvioi 140 listayhtiön sijoittajasivut. Parhaimmiksi arvioitiin Valmet suurten pörssiyhtiöiden sarjassa, Finnair keskisuurissa ja Exel Composites pienissä sekä Fodelia First North -listalla.

Kilpailun tuomaristona toimivat Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri (pj.), professori Minna Martikainen Hankenilta, päätoimittaja Jussi Kärki Talouselämästä, analyytikko Jonas Forslund Suomen Sijoitusanalyytikot ry:stä ja yksityissijoittaja Tom Lindström.

Ajankohtaista, päivittyvää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa

Nettisivuja sijoittajan näkökulmasta katsellut tuomaristo painotti sisällön ajankohtaisuutta ja ajantasaisuutta. Sivuston pitää olla myös selkeä ja helposti käytettävä.

Tuomaristo odotti listayhtiön pystyvän arvioimaan koronapandemian vaikutuksia yrityksen toimintaan. Ymmärrystä ei herunut sille, että varsin monet yhtiöt ovat jättäneet ennustamisen toistaiseksi sikseen.

Lisäksi sijoittajasisällön on oltava monipuolista ja sen tulee tarjota tietoa monen tyyppisille sijoittajille. Perusvaatimuksia ovat myös yrityksen strategian ja kasvupolun kuvaus, taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä pääoman käyttö, riskit, governance-asiat ja vastuullisuus.

Katse eteenpäin!

Attention Communicationin ja Kuplin aiemmin keväällä tekemän sijoittajaviestinnän selvityksen mukaan pörssiyhtiöt ovat parhaimmillaan kommunikaattoreita, joiden tarjoama informaatio antaa hyvän perustan sijoituspäätösten tekemiselle. Huonoimmillaan informaatio on niin ohutta, että kokemattomalla sijoittajalla ei ole mahdollisuutta harkittuun sijoituspäätöksen tekemiseen.

Monet yhtiöt kyllä katsovat tarkasti peruutuspeiliin ja raportoivat menneet tapahtumat. Tulevaisuuden näkymät, markkinoiden kehitys ja riskipaikat jäävät monelta kuvaamatta ja iso kuva utuiseksi.

Sijoittajaviestintä 2.0 – Lisää kiinnostavuutta ja vaihtoa

Monella yrityksellä on tarvetta sijoittajaviestinnän remonttiin. Siihen tarpeeseen auttaa Sijoittajaviestintä 2.0 -palvelu, joka katsoo omia nettisivuja ja muita sijoittajakanavia monenlaisten sijoittajien näkökulmasta. Samalla avataan sijoittajatarina faktoiksi sekä tuodaan yrityksen vahvuudet ja iso kuva esiin.

Monipuolinen ja sijoittajia kiinnostava informaatio tukee yhtiön osakevaihtoa. Siinä olisi petraamisen paikka, sillä noin 100 yhtiön osakkeen vaihto jää alle 0,1 prosenttiin kokonaisvaihdosta. Niin ikään 50 yhtiön osakkeista vain alle 15 prosenttia vaihtuu vuodessa. Jopa 95 prosenttia vaihdosta osuu 25 yhtiölle.

Sijoittajaviestintä 2.0 ottaa huomioon myös moninaiset viestinnän kanavat. Suomalaiset pörssiyhtiöt käyttävät vielä varsin niukasti sosiaalisen median mahdollisuuksia hyväksi kohdistaessaan viestejään sijoittajille. Ne kannattaa ottaa tehokäyttöön, koska some-konsteilla tavoittaa sijoittajat suoraan. Somen kautta käytävä vuoropuhelu on myös avointa ja kaikille tasapuolista.

Osakesäästötilit tuoneet uusia piensijoittajia

Piensijoittajat ovat monen yhtiön osakevaihdon moottori. Osakesäästötili on jo 100 000 sijoittajalla. Vaikka summat ovat keskimäärin vielä pieniä ja kotimaisissa osakkeissa oli huhtikuun lopussa keskimäärin 3000 e/osakesäästötili, lisäys on merkittävä.

Piensijoittajien ja uusia osakesäästötilin avanneiden kiinnostuksen kohteetkin ovat muuttuneet. Aiemmin suosituin finanssisektori on pudonnut kolmanneksi. Kiinnostus kohdistuu nyt erityisesti energia- ja raaka-ainesektoreiden yrityksiin sekä lääketeollisuuteen ja terveydenhuoltosektoriin. Näillä alueilla on nyt sijoittajainformaation petraamisen paikka erityisesti piensijoittajan näkökulmasta.