Suomessa on nyt osakesijoittajia enemmän kuin koskaan, kertoo YLE tuoreessa uutisessaan. Kymmeniä tuhansia suomalaisia on aloittanut osakesijoittamisen juuri tänä vuonna, erityisesti osakesäästötilien ansiosta. Varmasti on myös monia, jotka lisäksi harkitsevat asiaa.

Uudet sijoittajat ovat olleet erityisen kiinnostuneita samoista suurista yhtiöistä, mihin jo pitemmän sijoittajakokemuksen omaavatkin ovat rahojaan laittaneet kiinni. Lisääntynyt kiinnostus ja merkittävä uusien sijoittajien lisäys vaatii enemmän yritysten sijoittajaviestinnältä. Viestinnän on oltava ymmärrettävää ja siinä on käytettävä uusia kanavia, kuten sosiaalista mediaa. Some sopii sijoittamiseen erityisen mainiosti, koska se vaatii kiteyttämään viestit ja antaa mahdollisuuden kommunikoida kaikille tasapuolisesti samalla tavalla.

Neljä askelta hyvään sijoittajaviestintään

Jokainen yritys päättää itse, millainen sijoittajaviestijä se haluaa olla. Osakkeenomistajien etu on kuitenkin ohjata yritystä hyvän kommunikaattorin suuntaan. Kun sijoittajat ja media ymmärtävät yrityksen toimintaa paremmin, yritys näyttäytyy kiinnostavana, minkä puolestaan pitäisi näkyä osakevaihdossa. Median huomio lisääkin useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan sijoittajien kiinnostusta.

Askel 1: Isompi peili

Ensimmäinen askel hyväksi sijoittajaviestijäksi on katsoa omaa toimintaa yritystä itseään suuremmasta peilistä. Niin, että kuvasta näkyvät myös asiakkaat ja kilpailijat. Asettuminen piensijoittajan tai median asemaan auttaa näkemään, minkälainen tieto auttaisi ymmärtämään toimintaa paremmin.

Askel 2: Yhteys isoon kuvaan

Uutiset on syytä linkittää isoon kuvaan. Yritystä harvakseltaan seuraavalle sijoittajalle yksittäiset uutiset jäävät helposti irrallisiksi tapahtumiksi, joiden yhteyttä yrityksen strategiaan tai toimintaympäristön muutokseen on vaikea nähdä. Tuon yhteyden näkemisessä yritys voi auttaa monella tavalla. Linkittäminen voi tapahtua sähköisessä maailmassa liittämällä sananmukaisesti vanha uutinen uuden yhteyteen. Toinen tapa linkittää on kirjoittaa asia auki uutiseen.

Askel 3: Perustele faktoilla

On tärkeää perustella näkemykset faktoilla. Esimerkiksi ”olemme johtava toimija kasvavilla markkinoilla” on sijoittajalle merkityksetön virke. Merkitys syntyy vasta, kun yritys määrittelee sanojen ”johtava” ja ”kasvava” sisällön.

Askel 4: Some täyskäyttöön

Neljäs askel kommunikaattoriksi on ottaa digitaalisen maailman mahdollisuudet täyskäyttöön myös sijoittajaviestinnässä. Näin useimmat yritykset ovat tehneetkin esimerkiksi osaketiedon ja talouslukujen esittelyssä. Seuraava askel voisi olla sosiaalisen median systemaattinen hyödyntäminen sijoittajakommunikoinnissa. Se on kaikille sijoittajille avointa, tasapuolista ja suoraa viestintää yritykseltä sen osakkeenomistajille. Uusille ja jo yritystä tunteville, tasapuolisesti.