Yhdysvaltalaisen tutkimusyhtiö Greenwhich Associatesin selvityksessä, joka koski institutionaalisten sijoittajien some-käyttäytymistä, jopa 80 prosenttia institutionaalisista sijoittajista kertoi käyttävänsä somea sijoituskohteita koskevassa tiedon hankinnassa. Kolmannes sijoittajista arvioi sosiaalisen median kautta saadun tiedon vaikuttaneen suoraan investointipäätökseen tai -suositukseen.

Selvityksessä oli mukana 256 eläkerahastoa, vakuutusyhtiötä ja säätiötä. Selvityksen mukaan 40 prosenttia vastaajista uskoi lisäävänsä sosiaalisen median seurantaa vuoden aikana. Selvityksen tekijät odottavatkin somen vaikutuksen vahvistuvan nopeasti myös institutionaalisten sijoittajien keskuudessa.

Yksityissijoittajat osakevaihdon moottoreina

Suurimman loikan some tehnee kuitenkin yksityissijoittajien informoimisessa, koska suurilukuista joukkoa on mahdotonta palvella muulla tavoin yhtä hyvin.

Pörssisäätiön mukaan maassamme on yli 800 000 osakkeita omistavaa yksityissijoittajaa. Osakesäästötilien tulo on lisännyt kiinnostusta osakesäästämiseen merkittävästi. Yhdessä yksityissijoittajat muodostavat vaikuttavan joukon, vaikka yksittäiset sijoitukset ovat luonnollisesti pienempiä kuin institutionaalisilla sijoittajilla.

Yksityissijoittajien aktiivisuus lisää yrityksen osakkeen vaihtoa, jota yleisesti pidetään tavoittelemisen arvoisena asiana. Siihen on syytäkin, sillä 95 prosenttia pörssin vaihdosta osuu vain 25 yhtiölle. 50 yhtiön osakkeista vaihtuu vuodessa vain alle 15 prosenttia. Suurimmat yhtiöt pysyvät jatkossakin vaihtokärjessä, mutta some on tehokas viestintäkanava niillekin, joiden sijoittajaviestinnän resurssit ovat vähäiset.

Sitoutuneita omistajia

Yksityissijoittajat ovat erittäin kiinnostuneita yrityksistä, joihin ovat sijoittaneet omia säästöjään. Jo se antaa hyvin syyn tarjota sijoittajainformaatiota helposti omaksuttavassa muodossa.
Some-kanavat tavoittavat kohderyhmänsä suoraan, ilman välikäsiä. Myös media seuraa somessa nousevia sijoittajateemoja ja nostaa niitä keskusteluun.