Koronakriisi on kieputtanut ja riepottanut pörssiyhtiöitä niin, että myös sijoittajan pää on pyörällä. Sijoittajaviestinnällä on poikkeuksellisen vaikea työ epävarmana aikana. Vaikeneminen on kuitenkin huono vastaus epävarmuuteen.

Sijoittajat ja talousmedia yrittävät pysyä kärryillä tilanteesta ja raportoivat päivittäiset käänteet. Harvalla on aikaa ison kuvan analysointiin. Ennustelaitokset ja ekonomistit katselevat kristallipallojaan kulmat kurtussa.

Sijoittajasuhteista vastaavat joutuvat pohtimaan tarkasti, mitä pystyvät sanomaan tulevasta. Varovaisuus näyttää olevan valttia. Ensimmäinen kvartaali kallistui monella vielä normaalin suunnalle, mutta toinen on jo toista maata. Kolmatta ei monikaan uskalla kuvitella ja neljännen osaltakaan eivät näytä optimistit kansoittavan ainakaan teollisuusyrityksiä.

Sijoittajat yrittävät ymmärtää tätä kaikkea ja muodostaa kuvaa siitä, pitäisikö pitää, lisätä vai olla tekemättä mitään. Joka tapauksessa sijoittajat janoavat tietoa. Tulevaisuutta on tunnetusti vaikeaa ennustaa, mutta jo nykytilan tarkastelukin antaa uutta näkemystä.

Avaa haasteita realistisesti….

Kriisissä parhaat sijoittajaviestijät erottuvat joukosta. Onnistunut sijoitusviestintä rakentaa luottamusta, joka on arvokasta kriisin jälkeenkin.

Avoimuus on luottamuksen keskeinen elementti. Sijoittaja arvostaa, jos kuulee johdolta selkeän kuvauksen siitä, millaisia haasteita korona on synnyttänyt yritykselle. Jos korona sulkee esimerkiksi yhtiön tehtaan jossain päin maailmaa, on se arvokasta tietoa sijoittajille.

Koska tilanteet muuttuvat epidemian aikana nopeasti, kannattaa sijoittajia informoida normaalia useammin.

…mutta kerro myös ratkaisuista

Haasteiden lisäksi sijoittajaa kiinnostavat myös ratkaisut. Kustannusten karsiminen on priorisointia. Kerro, mitkä asiat ovat kaikkein tärkeimpiä nyt lähiviikkoina. Entä sen jälkeen? Mitkä suunnitelmat ovat muuttuneet ja mitä asioita ei tehdäkään ollenkaan?

Poikkeustilanne on tuonut ehkä myös jotain hyvää. On kenties löydetty uusia toimintatapoja, jotka kannattaa juurruttaa arkeen pysyvästi. Jotkut juurtuneet toimintatavat taas ovat paljastuneet onnettoman huonoiksi ja niistä kannattaa päästää irti. Molemmat puolet on tarpeen keskustella avoimesti. Kaikki eivät ole nähneet tilannetta niin kuin sinä.

Joku organisaatio on löytänyt täysin uudenkin tarkoituksen olemassaololleen. Suunnan muutoksen pohjustaminen kunnolla voi vaatia uutta osaamista, uutta tekemistä ja uudistuvaa kulttuuria. Ei muutenkaan kannata päästää hyvää kriisiä menemään hukkaan: olemme nyt piirun verran valmiimpia muuttumaan kuin ennen kriisiä.

Pidä viestit yhtenäisinä

Kriisin aikana on erityisen tärkeä huolehtia siitä, että yhtiön viestit ovat yhtenäisiä. Siksi sisäinen viestintä on äärimmäisen tärkeää myös sijoittajia ajatellen. Henkilöstön on hyvä ymmärtää, miten yritys vastaa koronan tuomaan haasteeseen. Jos yrityksen henkilöstöltä tulee julkisuuteen eri viestiä kuin johdolta, horjuu sijoittajien luottamus.

Siksi kriisi on hyvä aika avata myös yrityksen perusviestiä olemassaolon tarkoituksesta. Yritysten kannalta materiaalia viestimiseen on siihen yllin kyllin. Juuri hiljattain on julkaistu vuosiraportit, pidetty yhtiökokoukset ja annettu osavuosikatsaus. Niissä kaikissa on paljon taustatietoa, jota voi tiivistää ja käyttää toimintaympäristön ja sen ajureiden kuvaamiseen.

Sekä oma henkilöstö että etenkin piensijoittajat kaipaavat selkeitä viestejä, jotka avaavat yrityksen ison kuvan. Epidemia aikana kiinnostaa tietenkin, onko tuo iso kuva muuttunut ja mikä osa isosta kuvasta on pystynyt ennallaan. Noiden selkeiden viestien tekemisessä autamme mielellämme. Monikanavaisesti.

Viisi peukalosääntöä sijoittajaviestintään korona-aikana:

  • Ole avoin. Kerro realistisesti koronan aiheuttamista haasteista.
  • Muista ratkaisut. Sijoittajaa kiinnostaa, miten yhtiö aikoo päästä ulos korona-ajasta.
  • Viesti usein. Kun toimintaympäristö muuttuu nopeasti, kaipaa sijoittaja säännöllistä informaatiota.
  • Ole johdonmukainen. Varmista että oma henkilöstö ymmärtää yrityksen toimenpiteet myös korona-aikana.
  • Hyödynnä some. Yrityksen on oltavat itseään koskevan keskustelun ensisijainen lähde. Sosiaalinen media on tehokas kanava myös sijoittajaviestinnälle.