Usein kuulee väitteen siitä, että yritykset eivät tiedä, mitä kaikkea sijoittajille voisi sosiaalisessa mediassa viestiä. Todellisuudessa mahdollista viestittävää on paljon, kun asiaa katsoo kauempaa.

Koska sosiaalisessa mediassa ei voida julkaista pörssitiedotesensitiivistä asiaa, jota ei ole aiemmin julkaistu, on sosiaalisen median sijoittajasisällöissä turvauduttava jo julkaistuihin tiedotteisiin tai aineistoihin. Positiivista on se, että pyörää ei siis todellakaan tarvitse keksiä uudestaan, kun lähtee miettimään sosiaalisen median sisältöjä, koska sosiaalisessa mediassa voi hyödyntää jo tuotettuja materiaaleja.

Vuosikertomus on liian vähän hyödynnetty kokonaisuus

Erityisesti vuosikertomukseen käytetään usein aikaa ja energiaa todella paljon siihen nähden, miten vähän sitä loppupeleissä hyödynnetään – vuosikertomusta kun pystyisi hyödyntämään sosiaalisen median sisällöissä todella paljon.

Osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset linkitetään monesti vain kerran someen sen enempää niiden sisältöä avaamatta. Seuraavan kerran, kun julkaisette osavuosikatsausta tai vuosikertomusta, älkää jättäkö sitä vain yhden julkaisun varaan. Esimerkiksi yhdestä osavuosikatsauksesta löytyy helposti kymmenen asiaa, joista voi tehdä somejulkaisun, vuosikertomuksesta vielä enemmän. Vuosikertomuksesta saatavia sisältöjä ei tarvitse julkaista samana päivänä, vaan sitä voi pilkkoa osiin ja julkaista useina eri päivinä.

Kiinnitä huomiota sanavalintoihin ja hyödynnä erilaisia sisältöjä

Kun hyödyntää jo julkaistua materiaalia, on syytä kiinnittää huomiota siihen, että sanavalinnat pysyvät samoina. Esimerkiksi tulosta on syytä arvioida aina samoilla termeillä, kuin sitä on esimerkiksi osavuosikatsauksissa arvioitu, ettei synny vivahde-eroja.

Somessa voidaan hyödyntää erilaista sisältöä: teksti- ja kuvasisällön lisäksi esimerkiksi infograafit, videot ja gifit tuovat vaihtelua ja niiden avulla saadaan asioita eri tavalla havainnollistettua. Kannattaa toki aina miettiä tarkasti se, missä kanavassa mikäkin sisältö toimii.

Suunnitelmallisuus on kaiken a & o

Sosiaalinen media antaakin mahdollisuuden havainnollistaa jo julkaistuja pääasioita useilla lyhyillä julkaisuilla. Miettikää, mitä kaikkia nostoja teidän olemassa olevasta materiaalista voidaan tehdä ja aikatauluttakaa se kalenteriin! On helpompi pysyä aktiivisena, kun sosiaalisen median julkaisut löytyvät kalenterista suunniteltuina.

Suvi Asikainen
Co-Founder, Kupli Oy
Kaipaatko apua sijoittajaviestinnässä? Ota meihin yhteyttä!
info@sijoittajaviestinta.fi tai +358 40 584 6080